Cap a un enllumenat més eficient, menys car i garantidor de seguretat

Data:

Figueres continua la renovació de l’enllumenat de la ciutat amb l’objectiu de modernitzar les instal·lacions, fer-les més efectives, més sostenibles i més eficients.  Aquesta setmana comencen els projectes de millora al Carrer Nou i al Carrer Pujades.

Per una banda, el projecte de millora de l’enllumenat públic del Carrer Nou entre la Plaça Ernest Vila i la Plaça Creu de la Mà, permetrà renovar l’enllumenat que data de l’any 1991, sense haver-se realitzat cap modificació i actualització important.

Se substituiran un total de 36 lluminàries de tipus vial amb làmpades de vapor de sodi de 250w de potència cadascuna per altres de tecnologia LED, que redueixi el consum energètic al voltant del 60% de les actuals, aportant addicionalment una millora de la temperatura de color i el rendiment visual, així com els nivells de protecció a la intempèrie i de seguretat elèctrica.

Totes aquestes noves lluminàries portaran un sistema de regulació de flux telecomandat via powerline, que permetrà un estalvi addicional de consums a les hores que es programi.

S’aprofitarà per substituir les caixes de derivació, muntants i fusibles individuals, revisar i refer les subjeccions de línies que presentin deficiències, i s’incorporaran connexions a terra, amb la creació de plaques de terra individual, als punts de llum accessibles que no en disposin.

La modernització i actualització d’aquest enllumenat suposarà un estalvi anual estimat de 24.290,28 KWH/any.

Totes les operacions es realitzaran tenint en compte que cada nit ha de quedar en funcionament la totalitat dels punts de llum del carrer.

El termini previst per a l’execució de l’obra serà de 4 setmanes i suposen una inversión de 9.584,00€).

Pel que fa al projecte de renovació de l’enllumenat a l’entorn del carrer Pujades, engloba els carrers Oliva, Víctor Català, un tram del carrer Sant Pau, carrer de la Pau, carrer Sant Jordi i el propi carrer Pujades. Els carrers d’aquest sector tenen actualment diferents tipologies d’il·luminació, ja obsoletes, tan pel que fa al disseny com en l’eficiència. Presenten un enllumenat a partir de punts de llum de cassoleta amb làmpades de vapor de sodi amb un braç encastats a les façanes dels edificis i el cablejat d’alimentació d’aquests punts de llum majoritàriament està grapat a les façanes amb creuaments aeris.

Amb els treballs de millora, tots els punts de llum seran substituïts per lluminàries LED i es reduirà la potència instal·lada, fent-la més eficient i sostenible.

El termini d’execució de les obres és de dos mesos i suposen una inversió de 173.000 euros. Aquestes operacions s’estan duent a terme a través de FISERSA.

Finalitzen els treballs de renovació de l’enllumenat a l’Olivar Gran i al Park Sol

Figueres ha acabat dues actuacions de millora d’enllumenat a la ciutat amb l’objectiu de modernitzar les instal·lacions, fer-les més efectives i reduir el consum energètic. Les tasques s’han dut a terme a l’Olivar Gran i al sector Fages de Climent i han tingut un cost total de 65.531 euros IVA inclòs.

A l’Olivar Gran s’ha completat la segona fase de millora de les instal·lacions substituint 68 lluminàries ambientals per altres de tipus funcional, més efectives i menys contaminants. Es deixa enrere la tecnologia obsoleta del vapor de sodi i es passa al Led en totes les unitats, també en aquells projectors que requereixen més potència perquè es troben ubicats en espais verds. En tots els casos hi ha un sistema de reducció de flux i consum que, segons les estimacions, representarà un estalvi energètic de 30.000 kWh/any. Els carrers beneficiats per la reforma són el Carme Monturiol; Víctor Rahola; Antoni Xirau; Joan Salvat; passeig Carme Guasch; carrer J.V. Foix i carrer Joan Maria Guasch.

L’altra actuació important s’ha fet en un tram del carrer Fages de Climent, entre l’avinguda M. Àngels Anglada fins al carrer Dama d’Aragó i també en aquests dos vials. La millora ha consistit a canviar les lluminàries viàries amb làmpada de descàrrega per altres de tecnologia led, que no només són més efectives i menys contaminants sinó que també milloren la qualitat cromàtica de la llum. Això facilita la percepció visual a la calçada tant per a la circulació de vehicles com pel pas de vianants.

En aquest cas han estat 52 les lluminàries renovades que també s’han dotat del mateix sistema de reducció de flux i consum. Això preveu un estalvi energètic d’uns 19.000 kWh/any.

Per altra banda,  des de fa unes setmanes ja hi ha il·luminació a l’aparcament del Parc Sol i s’ha eliminat un punt fosc de la ciutat de Figueres. La millora s’ha pogut dur a terme amb una primera actuació que ha consistit amb la instal·lació de 5 lluminàries amb alimentació fotovoltaica.

Els nous elements se situen a l’entrada i a la primera línia d’aparcament i són una bona solució en una àrea que no disposa de subministrament elèctric accessible per fer una instal·lació convencional. Aquests punts de llum autònoms no necessiten alimentació externa, són autosuficients, i disposen de plaques solars i bateries aptes per alimentar un punt de llum de 30 W de tecnologia Led durant tota la nit. L’actuació ha tingut un cost de 15.611 euros.

Compartir:

spot_img

Popular

Relacionats

Pablo i Leticia Lee, entrevistats pel seu biògraf Joan Manuel Soldevilla

En Pablo i la Leticia Lee són dues de...

Diàlegs sobre Montserrat Minobis: La seva etapa a Barcelona

La periodista figuerenca Montserrat Minobis va passar la major...

Què és ser figuerenc(a)?

#OrgulldeFigueres Josep Adolf Estrader He sentit a parlar algunes vegades...